Klinik for tandsundhed Sommer 2024

Klinik for tandsundhed

Din tandlæge i Horsens

Behandlinger

8 forskellige behandlingstyper

Personalet

4 personer står klar til at hjælpe dig

Se muligheder for lån her: Patientlån.

Telefon åbningstider

Mandag – torsdag
07:30-16:00

Fredag
07:30-15:00

Klinikkens åbningstider

Mandag – torsdag
07:45-16:15

Fredag
07:45-15:15

Afbestilling af tid

Afbestil eller ændrer din aftale i god tid – så er det ikke et problem for klinikken.

Du kan ikke meddele afbud til en behandling pr. mail samme dag som du har en tid. I dette tilfælde må du ringe til klinikken og meddele afbuddet af hensyn til klinikkens arbejdsplanlægning.

Klinik for Tandsundhed tilbyder behandling af almindelige funktionelle og kosmetiske problemer omkring tænder og mundhule

Forebyggelse af tandsygdomme – Analyse af årsager til tandproblemer – Behandling af tandproblemer.
– med størst mulig hensyntagen til, at der ikke anvendes materialer, som kan skade din almene sundhedstilstand på kort eller lang sigt.

Du rådgives ud fra et fagligt helhedssyn og en biologisk forståelse af tændernes virkemåde og de anvendte erstatningsmaterialers indvirkning på hele kroppen.

Klinikken har stor erfaring i brug af plastmaterialer til tandfyldning. Der bruges ikke amalgam på grund af dets indhold af miljø- og sundhedsfarligt kviksølv.

Klinik for Tandsundhed har desuden en særlig holistisk sundhedsfaglig tilgangsvinkel.

Du vil således blive præsenteret for en bredere undersøgelse af din sundhedssituation og en mere utraditionel vifte af løsningsforslag, som alle bygger på en holdning om, at forholdene i din mund spiller sammen med forholdene i resten af din krop.

De materialer og behandlingsmetoder som anvendes ved tandbehandlinger, er derfor nøje afstemt med den nyeste internationale forskningsbaserede viden, som bygger på dette biologiske princip. (kaldet biologisk eller holistisk tandbehandling). Dette betyder, at der fra klinikkens side er sket et målrettet valg af:

Undersøgelsesmetoder – herunder analysemetoder og udredningsteknikker.

Behandlingsmetoder – herunder beskyttelsesteknikker mod forureningsbivirkninger under behandlingen.

Materialevalg – ud fra såvel styrkehensyn, kosmetisk virkning og vævsvenlighed.

Tandklinikken har inden for disse rammer stor erfaring med at hjælpe mennesker som lider af kviksølvforgiftning – kaldet kronisk tungmetalforgiftning – forårsaget af deres amalgam-fyldninger, som til stadighed afdamper kviksølv.

Kviksølvdampene optages i blodet og opkoncentreres i særligt modtagelige organdele af kroppen – og for særligt følsomme individers vedkommende ses ofte individuelle kroniske lidelser som følge heraf.

Særlige undersøgelsesmetoder kan sandsynliggøre disse sammenhænge og er dette tilfældet, vil en særlig skånsom fjernelse af kilden til forgiftningen oftest lede til, at symptomerne helt forsvinder eller reduceres afgørende.

Test om du udviser så mange og vægtige tegn på kronisk tungmetalforgiftning/ kviksølvforgiftning, at en grundig undersøgelse og udredning kan være relevant hos neurolog eller læge med indsigt i tungmetalproblematikken. (vælg fanen til venstre: “Beskyttelse ved udboring”)

Vi kan anbefale at undersøgelsen starter med en konsultation hos klinikkens indsigtsfulde tandlæger.

Vi glæder os til at se dig på klinikken.

Klinik for Tandsundhed.

Ingrid Sommer

3408 klienter

hjælper vi hvert år

35 års

erfaring som tandlæge

1 tandlæge

vil gerne hjælpe dig og dine tænder

3 klinikassistenter

står klar til at støtte dig

Der er ikke noget bedre end at få styr på tænderne

Besøg Klinik for tandsundhed