Vores behandlinger

Her finder du information om vores behandlinger: almindelig og kosmetisk behandling, plastfyldninger / materialetyper, plastkrone håndopbygget, meridianbaner, tandblegning, tandlægeskræk, laserbehandling og rodbehandling.

Behandlinger

Vi tilbyder behandling af almindelige funktionelle og kosmetiske problemer omkring tænder og mundhule.

Kvalitetsgaranti

Garanti på tandfyldninger – kroner – tandbroer.

Tandfyldninger:
Hvis tandfyldninger knækker under ”normalt brug” – inden for to år efter fremstillingen, laves fyldningen om uden udgift for forbrugeren. Ved ”normalt brug” menes tygning af almindelige madvarer som ikke indeholder ”meget hårde” fødeemner eller fremmedlegemer.

Kroner og tandbroer:
Samme garanti som ved tandfyldning – men da man kan forvente en længere holdbarhed af kroner og broer gives der et nedslag i prisen på en omlavning, fastlagt efter hvor lang tid den pågældende krone eller tandbro har fungeret i munden ud over de to år.

Ekstraordinært store plastfyldninger uden garanti:
En stor plastfyldning kan i mange tilfælde bruges hvor det traditionelt plejer at være nødvendigt at foretage en dyr kronebehandling.
Men i sådanne tilfælde aftales det selvfølgelig at den almindelige garanti ikke er gældende og aftalen noteres i journalen.

Almindelig behandling

Almindelig og kosmetisk tandbehandling

 • Undersøgelse / tandrensning
  Udredning, behandlingsforslag og med prisoverslag. Tandrensning med ultralyd eller håndkraft – efter dit ønske!
 • Forebyggende behandling
  metoder til at undgå eller reducere risikoen for at tandsygdomme opstår fremover
 • Tandfyldninger
  udelukkende med kviksølvfrie materialer – oftest plastmaterialer
 • Tandkroner
  hvis en beskadiget tand ønskes bevaret, men er så beskadiget, at den kun kan reddes med en kronebehandling eller hvis du vil sikre sig en meget holdbar løsning – med holdbarhedsgaranti
 • Tandbroer
  til genskabelse af en manglende tand i tandrækken ved at nabotænder til et tandmellemrum forsynes med tandkroner som bygges sammen med en ny tandkrone i mellemrummet.
 • Implantat
  at indoperere kunstige tandrødder – fremstillet i titanium eller zirkonium
 • Rodbehandling
  hvis tandens indre dele er så beskadigede, at “nervevævet” må fjernes og erstattes af et fyldstof, som selvfølgelig skal være biologisk neutralt
 • Kirurgi
  mindre indgreb i mundens bløde væv(slimhinder) eller hårde væv(kæbeknogle) for at løse lokale problemer
 • Tandkødsbehandling
  forskellige justeringer af tandkødet omkring tænderne, hvis der er væsentlige usunde tilstande, som truer tændernes fortsatte stabilitet og funktion og som kun kan afhjælpes herved – se også laser-behandling
 • Bidfunktionsbehandling
  udredning af årsag til bidprolemer (tænder-muskler- led) eventuelt ved inddragning af bideskinne og NTI-skinne mod tandpres eller hovedpine og muskel- og ledproblemer
 • Tandblegning
  udføres kun som hjemmeblegning med en tilpasset plastskinne.
 • "Facader"
  porcelæns-“skaller” som nøje tilpasses fortænderne og limes på forsiderne.
 • Porcelænskroner
  med eller uden indre kappe af metallegering eller helt uden metalkerne ved brug af det bio-neutrale zirkonium-materiale, som ligner porcelæn.
 • Porcelænsbroer
  med et indre skelet af metallegering eller helt uden metalkerne ved brug af det bio-neutrale zirkonium-materiale, som ligner porcelæn.

Plastfyldninger / Materialetyper

Høj slidstyrke og meget stor holdbarhed

 • A. "Microhybrid" tandplast
  Produktnavn:  Clearfill
  Der er tale om et produkt med høj slidstyrke, som giver en meget stor holdbarhed.

  Vi har 15 års fantastisk gode erfaringer med materialet.

  Det er velegnet til såvel kosmetisk krævende opgaver som til genopbygning af tænder, hvor man tidligere var nød til at investere i en dyr tandkrone.

  Risikovurdering: 
  Alle de almindelige plastmaterialer som bruges i Danmark i dag indeholder phtalater(plastblødgører) – men i en tungtopløselig og høj-molekylær form (bis-GMA), som efter de foreliggende undersøgelser ikke  -eller kun i minimal grad – skulle kunne frigøres til omgivelserne og kroppen i form af østrogenlignende nedbrydningsprodukter.

Plastkrone håndopbygget

???

 • Plastbroer
  ?????

Meridianbaner

Tændernes sundhedstilstand har indvirkning på sundheden i andre dele af kroppen!

 • Meridianbaner
  I følge gammel kinesisk erfaring indeholder kroppen et net af energibaner som forbinder de forskellige organer med hinanden efter en særlig lovmæssighed. Denne viden er baggrunden for at akupunkturbehandling virker og efterhånden bruges mange steder i læge- og tandlægepraksis i Danmark.

  Inden for denne forståelsesramme er der således også erfaring med at de forskellige tænder eller tandgrupper har en sammenhæng med specifikke organer i kroppen og dermed de funktioner som disse organer varetager.

  Rodbehandlede tænder og tænder med parodonto-se er kendt for at kunne udgøre en sundhedstrussel – specielt hvis der udvikles en kronisk infektion omkring sådanne tænder.

  Fremmede mikroorganismer lever i og af det døde tandvæv og udskiller toxiner(giftstoffer), som frem-kalder en voldsom betændelse i området.

  (De fremmede mikroorganismer kan desuden frigøre sig fra det primære betændelsesområde og føres rundt i kroppen med blodet og etablere sig på uønskede steder, bl.a. på hjerteklapperne!)

  I den traditionelle medicinske verden er man i stigende grad opmærksom på den almene skadevirkning som en sådan situation udgør – specielt i tilfælde hvor der skal foregå større kirurgiske indgreb andre steder på krop-pen.

  De Lokale sygehuse har i flere tilfælde anmodet tand-klinikken om at fjerne rodbehandlede tænder eller tænder med betændelsesfokus før en større operation på en af vore patienter.

  Også på Klinik for Tandsundhed har vi i mange tilfælde kunnet konstatere et slående sammenfald mellem sygdom i enkelte tænder og en samtidig påvirkning af kropsfunktioner efter ovenstående erfaringsbaserede lovmæssigheder.

  Det har bl.a. været tilfælde, hvor der har været rodbe-handlede tænder, hvor der har været en betændelsestil-stand omkring rodspidsen eller omkring rodsiderne og hvor patienten i en mangeårig periode har haft sygdom i et organ (et specifikt led – muskelgruppe – tarmafsnit – nyre – osv), som netop erfaringsmæssigt er kendt for at være forbundet med hinanden, inden for denne forståelsesramme).

  I visse tilfælde hvor den pågældende tand er blevet fjernet, er der konstateret spontan/meget hurtig helbre-delse eller forbedring af det pågældende problem!

 • Test dig selv!
  Nedenfor er der et tanddiagram, hvor du kan se de enkelte tænders relation til dine organdele og deres funktioner.

  Hvis du har parodontose eller rodbehandlede tæn-der – med eller uden erkendte kropslige reaktioner herpå – kan du prøve at trykke på nedenstående grafiske fremstilling af tandsættet og læse om de organdele og funktioner/sygdomstegn, som er knyttet til den pågældende tand med udgangspunkt i traditionel kinesisk/indisk/holistisk medicin.

  Hvis du bekræftes af en sådan sammenhæng i for-hold til din personlige situation, kan dette være et (blandt flere!) redskaber til din personlige udred-ning af årsagsfaktorer til dine eventuelle sygdoms-problemer eller livskvalitetsreduktioner.

  I næste led kan det således være et blandt flere muligheder for at fjerne årsagen til disse problemer.

  Du skal dog være forberedt på at de tilbagemeldinger som du eventuelt vil kunne møde i det traditionelle behandlersystem kan være overraskende. Klinik for Tand-sundhed er blevet oplyst af patienter om at meget få behandlere inden for traditionel medicin er imødekom-mende over for en fremføring af ovenstående sammen-hænge, og at du således vil kunne møde forskellige grader af modstand fra skepsis – til afvisning – og eventuelt latterliggørelse.

  Inden for kredsen af læger og tandlæger som er med-lemmer af DSOM (Dansk selskab for Orthomolekylær Medicin ) (www.dsom.dk) – vil du kunne konsultere læger og tandlæger, som på et seriøst grundlag vil være villig til at medinddrage ovenstående alternative medicinske erfaringsgrundlag i din sygdomsudredning og behandling.

 • Lær navnene på din egne tænder her!
  – så kan du ved at trykke på den tilsvarende tand i tanddiagrammet nedenfor se hvilke organer/organsygdomme der er knyttet til den pågældende (“sundhedstruende”) tand.

  Sådan gør du:

  1)     Gab op og se på tandskemaet nedenfor.
  2)     Gå ud fra den lodrette røde streg i midten af den grafiske fremstilling og forestil dig at

  den går midt ned imellem dine to midterste – forreste tænder.

  3)     Tæl dig frem til den tand som du vil “undersøge” i tanddiagrammet.

  Start med at anbringe din pegefinger på den første tand på den side af midtlinien du er interesseret i at undersøge og tæl videre ind til du har fingeren på den tand du vil undersøge på tanddiagrammet.

  4)     Tænder i overkæben er koblet til et plustegn – og i underkæben til et minustegn.

  Og dette plus- eller minustegn kan enten anbringes før tandtallet eller efter tandtallet:

  I højre side af dit hovedet og frem til den røde lodrette streg i midtlinien angives

  plustegnet eller minustegnet efter tandnummeret. (for eksempel hedder din højre midterste fortand i overkæben 1+ og din højre midterste fortand i underkæben 1÷) I venstre side af dit hoved og frem til den røde lodrette streg i midtlinien angives plustegnet eller minustegnet før tandnummeret.

  (for eksempel hedder din venstre midterste fortand i overkæben +1 og din venstre midterste fortand i underkæben ÷1)

  Ud over at være klar til at bruge tanddiagrammet nedenfor, skulle du nu være klædt på til at kommunikere med din tandlæge med korrekt betegnelse af de konkrete tænder, du eventuelt måtte finde betænkelige i forhold til din sundhedssituation eller erkendte sygdomstegn!

Tandblegning

Hvad skal man mene om de efterhånden ret så populære tandblegninger? Skader det tænder eller kroppen?

 • Tandblegning
  Jeg synes godt man kan blege tænderne til en mere hvid farve hvis man ønsker dette – men kun under forudsætning af at der ikke sker skade på tænder og krop.

  Som sædvanlig må vi vurdere dette materiale ud fra en helhedsbetragtning/holistisk synsvinkel.

  Blegemidlet er oftest et iltningsmiddel af forskellig koncentration. Og oxidanter har vi jo lært at vi skal begrænse indtaget af mest mulig!

  Selve det at blege tænderne har vist sig at være uskadeligt for tænderne, hvis det ikke overdrives med mange gentagne blegninger.

  Hjemmeblegning er en af måderne at foretage blegningen på. Den er blevet ret populær da den er blandt de billigste, men til gengæld også den mest besværlige metode.

  Metode:

  Der fremstilles en plastskinne som er tilpasset tandbuerne i form af et tandaftryk, som bliver taget på klinikken.

  Hjemme lægges der blegemiddel i skinnen, som man så går med derhjemme i kortere perioder, afhængig af fabrikat og koncentration.

  Pris for blegeskinne til overkæbe og underkæbe samt 3 blegemiddelportioner i blandesprøjte: 2.900 kr!

Tandlægeskræk

De fleste mennesker synes det er ubehageligt at gå til tandlæge – og mange har ligefrem en skrækfølelse ved at konsultere tandlægen.

 • Tandlægeskræk
  Der skal rigtig mange gode oplevelser – smertefrie oplevelser – til for at slippe en gammel fastgroet tandlægeskræk.

  Ofte er en skrækfølelse opstået tidligt i livet i forbindelse med en smertefuld behandling eller en behandling hvor man har følt sig prisgivet – eller magtesløs – eller ligefrem voldelig behandlet af en tandlæge.

  Så kan det være en sej vej tilbage til et rimeligt afslappet forhold til det at gå til tandlæge og få behandlet tænderne, hvis der er behov herfor.

  På klinikken er vi meget opmærksomme på denne historiske baggrund for ubehagsfølelsen.

  Så vær åben om problemet og giv os et praj om din eventuelle angst for behandling hos tandlæger.

  Personalet på Klinik for Tandsundhed har nogle metoder til at reducere en egentlig skrækfølelse.

  Disse metoder kan beskrives således:

  A) Patienten instrueres i selv at styre behandlingen.

  Patienten giver signal til hvornår man må begynde at bore eller lægge bedøvelse eller hvad der nu skal ske – og med tilsvarende mulighed for at afbryde behandlingsaktiviteten på ethvert trin i forløbet.

  (patienten har SELV MAGTEN)

  “Du oplever at det er dig der bestemmer i situationen

  B) Patienter orienteres – før de enkelte behandlingsdele – om hvad den forestående behandlingsdel går ud på – i mindste detalje – og hvad formålet er med de enkelte behandlingsdele.

  (Patienten har SELV VIDEN OG INDSIGT).

  “Du er fortrolig med hvad der sker med dig”.

  C) Patienten oplever smertefrihed i forbindelse med behandlingen:

  Der findes i dag så gode bedøvelsesmidler, at der kan sikres fuldstændig smertefrihed i forbindelse med behandlingerne.

  Selve ubehaget ved indstikket kan reduceres ved brug af overfladebedøvelse, som er en bedøvende salve der smøres på slimhinden kort tid før selve bedøvelsen lægges.

  “Du genoplever ikke gamle smertesituationer”

  Ved anvendelse af disse tre simple forholdsregler er det vores klare erfaring, at tandlægeskrækken i løbet af få besøg på tandklinikken er overvundet eller reduceret til det overkommelige.

Laserbehandling

Næsten smertefrit – ofte er blot en mindre lokalbedøvelse tilstrækkelig.

 • Laserbehandling
  Hvad er et laserapparat?

  Laser-lys-apparatet er nærmest at sammenligne med en lille lommelygte, som udsender en meget tynd lysstråle, som er i stand til at lave et fint snit i det vævsafsnit som lysstrålen køres henover)

  Hvad er laserbehandling på tandklinikken?

  Laserbehandling på tandklinikken bruges først og fremmest til at løse paradentoseproblemer (som er sygeligt fordybede tandkødslommer) – eller til at rense for skadelige bakteriebelægninger i fordybede tandkødslommer, rundt om tænderne.

  LASER-behandling af paradentose har mange fordele:

  – Næsten smertefrit – ofte er blot en mindre lokalbedøvelse tilstrækkelig.
  – Skal ikke sys efter afsluttet behandling
  – Meget mindre eftersmerter
  – Minimal blødning
  – Hurtigere heling

  Klinikken anvender således den moderne laserteknik i mange tilfælde, hvor vi tidligere måtte skære i tandkødet.

  Laserbehandlingen har den store fordel at et indgreb heler meget hurtigt op. Det bløder ikke fra det område der behandles. Og generne efter en behandling er derfor meget mindre.

  Betaling for laserbehandling:

  Laserbehandling honoreres som traditionel kirurgi-behandling med et lille pristillæg.

  Der er et pænt tilskud fra sygesikringen – og fra patientforsikringen “Danmark” – hvis man er medlem heraf.

Rodbehandling

Af og til er det nødvendigt at foretage en rodbehandling af en tand – som alternativ til at trække tanden ud.

 • Rodbehandling
  Ved en rodbehandling fjernes bindevæv med blodårer og nervetråde i det hulrum som er placeret midt i tanden og i kanalen, som løber ned gennem roden.

  Herefter fyldes disse hulrum op med et gummimateriale og en lim som hindrer, at bakterier kan trænge igennem disse kanaler og ud i den omgivende knogle.

  En rodbehandlet tand er – populært sagt – en død tand!

  Jeg anerkender den skeptiske holdning til at efterlade dødt væv i kroppen, som rejses fra specielt amerikansk side. Men ulempen ved at mangle den pågældende tand kan jo også være stor, afhængig af hvor i munden tanden sidder.

  Hvis man i øvrigt ikke er svækket af andre belastninger på sin krop skulle enkelte velfungerende rodbehandlinger – hos de fleste – ikke i sig selv være en sundhedstruende belastning.

  Nogle rodbehandlede tænder afgiver imidlertid kraftige toxiner(giftstoffer), som kan være meget belastende for kroppen og dens imunforsvar.

  Hvis man vælger at rodbehandle, hvor alternativet ellers er at fjerne tanden, er det vigtigt at vælge et materiale som er så lidt reagerende over for kroppen som muligt.

  Klinikken anvender her gummipoints, som er uden cadmium samt en limtype der hedder Apex-it.

  På øverste billede til venstre ses et cariesangreb (gult) under udvikling i den store kindtand. Hvis hullet ikke laves, fortsætter det ned mod nerven inde i tanden, og ender med at inficere denne (næste billede). Det kan give voldsomme smerter, og kræver rodbehandling. Hvis det udsættes, udvikles en tandbyld.

  Ved en rodbehandling fjerner man resterne af nerven i lokalbedøvelse (venstre nederste billede). Den udrensede nervekanal fyldes så op med et pasta-agtigt materiale, og der afsluttes med en fyldning (nederste højre billede). Således har man tilbage en død, men fuld funktionsdygtig tand med svagt mindsket brudstyrke.