Kosmetisk tandbehandling

Her finder du information om vores særlige kompetence: kosmetisk tandbehandling.

Særlig kompetence

Kosmetisk tandbehandling: porcelænsfacade, porcelænskrone, porcelænsbro, tandblegning og hjemmeblegning

Kosmetisk tandbehandling

Klinik for tandsundhed kan tilbyde tandbehandling som kan kompensere for uønsket fremtræden af tændernes farve, form eller stilling i munden.

Klinik for Tandsundhed kan tilbyde tandbehandling som kan kompensere for uønsket fremtræden af tændernes farve, form eller stilling i munden.

Porcelænsfacader:

Der fremstilles skaller af porcelæn, som limes fast uden på de eksisterende tænder.

Det kan være en god behandlingsmetode hvis fortænderne er beskadiget af slag, slid eller medfødte misfarvninger eller misdannelser.

Facader er også en mulighed ved opretning af uønskede skævheder i fortandsstillingen – eller hvis der er meget store skæmmende fyldninger i fortænderne eller tænderne blot generelt opleves grimme på grund af ”tidens tand”.

Fordelen ved denne behandlingsteknik er at den er meget skånsom mod de eksisterende tænder.

Det er kun nødvendigt at for-bore ganske lidt på tandoverfladen.

Resultatet er rigtig flot og langtidsholdbart – uden efterfølgende misfarvning.

Porcelænskroner:

Stærkt nedbrudte kindtænder eller beskadigede fortænder bliver som nye hvis man påsætter en porcelænskrone.

Klinik for Tandsundhed foretrækker så vidt muligt at lave kroner i ren porcelæn uden metalkappe under.

Og som noget nyt kan man i dag ofte erstatte denne indre metalkappe med materialet Zirkonium – (se nedenfor under omtalen af Zirkonium-bro).

Porcelænsbroer:

Tandbroer kan endnu ikke fremstilles i ren porcelæn med tilstrækkelig styrke til at klare tygge-trykket.

Så enten må porcelænet bygges uden på en metalkerne bestående af en guldlegering (af ædle metaldele!) eller titanium.

Men i dag er der nu tilkommet en mulighed for at bygge broen over en kerne af zirkonium.

Zirkonium er et grundstof som ligner porcelæn. Der er ekstrem stærkt og det er fuldstændig vævsvenligt, uden reaktioner fra det omgivende humane væv. Det ved man fra mange års brug af materialet hvor det har været brugt som kunstig knogleerstatning og knogleforstærkning inden for knoglekirurgien.

Undgå så vidt muligt metal i munden – Det kan frembringe strøm og allergiske reaktioner

Metalkapper under porcelænskroner og -broer bruges kun hvor kravet om styrken tilsiger det.

Der er to grunde til, så vidt det er muligt, at fravælge en metalunderbygning:

1. Nogle mennesker reagerer med en allergiudvikling på de metaller som bruges. Derfor bruger klinikken udelukkende ædelmetaller eller titanium i de tilfælde, hvor det er nødvendigt at bruge en metalunderdel af styrkemæssige grunde.

2. Hvis der er amalgamfyldninger i munden, vil der i forbindelse med indsættelse af krone-metal opstå en batterivirkning i munden. Der opstår et galvanisk element, som producerer en elektrisk strøm mellem tændernes fyldninger. Det speeder i sig selv opløsningen af mundens metalfyldninger op, hvorved der yderligere frigøres kviksølv fra amalgamfyldninger, hvis man har den type tandfyldninger i munden (amalgamfyldninger består som bekendt af 50% kviksølv, som selv under normale omstændigheder langsomt frigøres fra sådanne tandfyldninger).

Tandblegning:

Hvad skal man mene om de efterhånden ret så populære tandblegninger? Skader det tænder eller kroppen?

Jeg synes godt man kan blege tænderne til en mere hvid farve hvis man ønsker dette – men kun under forudsætning af at der ikke sker skade på tænder og krop.

Som sædvanlig må vi vurdere dette materiale ud fra en helhedsbetragtning/holistisk synsvinkel

Blegemidlet er oftest et iltningsmiddel af forskellig koncentration. Og oxidanter har vi jo lært at vi skal begrænse indtaget af mest mulig!

Selve det at blege tænderne har vist sig at være uskadeligt for tænderne, hvis det ikke overdrives med mange gentagne blegninger.

Man kan enten selv blege tænderne hjemme eller få det foretaget på tandklinikken:

Hjemmeblegning:

Hjemmeblegning er en af måderne at foretage blegningen på. Den er blevet ret populær da den er blandt de billigste, men til gengæld også den mest besværlige metode.

Metode:

Der fyldes blegemiddel i en plastform som er tilpasset tandbuerne mere eller mindre nøjagtig. Så lægges der blegemiddel i skinnen som man så bærer kortere eller længere tid afhængig af fabrikat og koncentration.

Jeg kan imidlertid ikke tilråde denne metode, da man under anvendelsen ikke kan undgå at synke væsentlige mængder af det aktive stof under blegeprocessen. Ofte er det ideen at man sover med skinnen med blegmiddel ilagt.

Desuden er det kendetegnende for denne gruppe af blegemidler at koncentrationen af blegemidlet til stadighed øges for at opnå større effekt end de øvrige konkurrerende midler på markedet!

Nyt og mere skånsomt middel til hjemmeblegning:

Der er dog som noget nyt fremkommet et nyt middel som blot bruges i 20 minutter om dagen i nogle få dage. Her vil man kunne undgå at synke midlet og kunne skylle det ud umiddelbart efter anvendelsen i skeen.

Dette blegemiddel fører vi på klinikken.

Pris for blegeskinne + blege-gel til: overkæben: 1.450kr eller overkæben + underkæben: 1.950 kr.

Blegning foretaget i tandlægestolen:

“Zoom-blegning”

Samme middel – teknik – og overbevisende virk-ning, som det ses i det amarikanske TV-program:

“Extreem make over”.

Tandkødet beskyttes med en hinde og tænderne påføres en gèl af blegemiddel som aktiveres med en lyskilde.

Efter afsluttet virketid opsuges gelen direkte fra tandoverfladen med efterfølgende skylning og udsugning af skyllevandet.

Ved denne metode bruges en højere koncentration men med kort påvirkningstid af tænder og uden påvirkning af andre kropsdele

Jeg mener at denne form for tandblejning er harmløs.