Giftsymptomer

Her finder du informationer om symptomer på kronisk tungmetalforgiftning.

Giftsymptomer

Kviksølv påvirker mange organdele i kroppen.

Test her om du er påvirket af dine amalgamfyldninger:

Kviksølv påvirker mange organdele i kroppen. Det viser sig ved karakteristiske fejlfunktioner hvoraf blot de mest almindelig kendte er anført nedenfor. Da der er særlig stor og mærkbar virkning på nervesystemet er reaktionerne for denne organdel nærmere specificeret samt de deraf afledte psykiske virkninger af fejlfunktionerne.

Er du interesseret i en vurdering af om du lider af kronisk kviksølvforgiftning kan du sætte ingen eller 1 eller 2 krydser (afhængig af problemets størrelse) ud for de fejlfunktioner du kan bekræfte. Herefter kan du få en samlet vurdering af en tandlæge på klinikken om der er så mange og så vægtige tegn til stede at en tungmetalforgiftning ikke kan udelukkes.

Næste trin er en udredning af din sygehistorie omkring de områder du har markeret, samt en undersøgelse som udelukker, at der kan være tale om lokale tandproblemer eller sygdomme af anden art, som har symptombillede der ligner tungmetalforgiftning.

Hvis det ønskes kan der herefter foretages andre undersøgelser hos bl.a. læge, for yderligere afklaring af mistanken om kronisk tungmetalforgiftning.

Organdele med belastningssymptomer:

HUDEN:

Sår og hudeksemer (eks. Psoriasis)

SLIMHINDER:

Let til blødende tandkød eller løsnede tænder (parodontose)

Blister og sår i munden (kaldet after eller leucoplacia oris)

Sår på læber og kønsdele (kaldet Herpes)

Svampe på slimhinder (kaldet Candida)

Kronisk snue

Kæbe- og bihulebetændelser

Irriteret hals og slimhinder

Trykken i maven – oppustet mave – megen luft i maven

Diarré eller forstoppelse

Hyppige urinvejsinfektioner

KREDSLØBET:

Hænder og fødder er kolde/stive

Svimmelhed

For lavt eller for højt blodtryk

Smerter i brystregionen

MUSKELVÆV:

Trætte muskler/svage muskler(delvis neurologisk)

Ømme muskler

Muskelsitren

Lammelser

Kramper

Smerter i ansigt, nakke, ryg og ben

Spændinger i ansigts- og tyggemuskulaturen

Ischiaslignende smerter

KIRTLER:

Forøget spytmængde

Øjnene løber i vand

NERVEVÆV:

Hovedpine

Trykken i hovedet

Synsforstyrrelser: nærsyn – tågesyn – tunnelsyn

Urenheder i synsfeltet

Høreforstyrrelser – susen – klapren – Tinitus.

Psykiske forstyrrelser som følge af fejlfunktion af nervevævet i hjernen og nervetrådene i resten af kroppen:

Træthed i alle grader – til ulidelig træthed

Nedsat intellektuel formåen

Manglende koncentrationsevne

Dårlig korttidshukommelse

Får “skøre associationer”/ tossede ideer

Rastløshed

Indre ulyst

Angst

Depression

Lavt “stemningsleje”

Søvnløshed / eller behov for hyppig søvn.

Sænkede reaktionsgrænser på sociale påvirkninger:

Bliver let irritabel/er ”svær at omgås”

Lav stresstærskel

Svært ved at tåle kritik

Menneskeskyhed – ubehag ved deltagelse større forsamlinger

Vanskelig ved at se sammenhænge

Svært ved at prøve noget nyt i arbejdsmåde/ændrede arbejdsfunktioner.

—————————————————————–

Det traditionelle behandlersystem fejldiagnostiserer ofte kronisk kviksølvforgiftning i form af den fremtrædende udtryksform den kan have i kroppen som en enkeltstående fysisk(somatisk)lidelse, eller som en psykisk lidelse eller som en blandingsform(psykosomatisk) lidelse “af ukendt årsag!”

Behandlernes indsats i relation til en sådan fejldiagnose består ofte af en symptomatisk behandling rettet mod denne fremtrædende udtryksform – eller ingen behandling.

Typiske diagnoser (“Sygdomme”) af denne karakter kan være:

Stress

Psykisk lidelse

Autisme

Parkinsonisme

Fibromyalgi

Allergier

Hudproblemer

Gigt

B12-mangel

Kronisk bihulebetændelse

Andre kroniske betændelser

Kroniske tyktarmslidelser (Morbus Chron)

Hypoglykæmi (lavt blodsukker)

Diabetes mellitus (sukkersyge)

Syns- og høreforstyrrelser

Dissemineret schlerose

Amytrofisk lateral schlerose (ALS)

Hjertelidelser

Forhøjet blodtryk

Brystkræft, mv.