Amalgamsanering

Her finder du information om vores særlige kompetence: amalgamsanering.

Ønsker du information om amalgamsanering eller tid til det, bedes du kontakte klinikken mellem kl. 10-14.

Særlig kompetence

Amalgamsanering sker oftest af hensyn til helbred og sundhed samt af kosmetiske grunde

Amalgamsanering

Klinikken har specialiseret sig i fjernelse af amalgam-tandfyldninger

Der kan være mange grunde til at skifte sine amalgamfyldninger:

  • Af kosmetiske grunde
  • Fordi det måske på et tidspunkt vil komme til at skade dit helbred
  • Fordi det allerede skader din sundhed eller at du allerede er påvirket/syg af dine amalgamfyldninger
  • Fordi en amalgamfyldning måske på et tidspunkt vil sprænge den tand den sidder i, fordi amalgammaterialet ofte ekspanderer når det har siddet i tænderne i mange år.

Klinik for tandsundhed har specialviden og analyseredskaber, som vi stiller til rådighed for dig, så du på et vidensgrundlag kan tage kvalificeret stilling til om en udskiftning er aktuel for dig – inden for en kortere periode eller “hen ad vejen”.

Det er i den sammenhæng vigtigt at kunne udelukke at eventuelle symptomer ikke stammer fra andre sygdomme, som du måtte lide under.

De sundhedsmæssige begrundelser for at undgå brugen af eller foretage udskiftning af eksisterende amalgamfyldninger, kan du se under indholdsoverskrifterne “Kviksølv-fyldning” og “dokumentation af kviksølvs farlighed”

Du kan også selv søge dokumentation under links og websiderne angivet under de andre sider på denne hjemmeside.

En mindre andel af befolkningen reagerer på amalgamfyldningerne med sygelige tilstande.

En større gruppe reagerer med livskvalitetsforringelser af mindre voldsom grad.

FJERNELSE af SUNDHEDSSKADELIG tandfyldningsmateriale i tænderne:

Klinikken har specialiseret sig i fjernelse af amalgam-tandfyldninger således at der kun sker minimal belastning af den øvrige del af kroppen herved.

Ved brug af særlige beskyttelsesforanstaltninger reduceres risikoen for at tungmetalfølsomme mennesker får det endnu dårligere i forbindelse med den ekstraordinære kviksølvbelastning af kroppen, som sker i forbindelse med selve udboringen af eksisterende amalgamfyldninger. – se under fanen til venstre: “Beskyttelse ved udboring”

SAMARBEJDSPARTER:

Klinikken samarbejder med – og henviser til – andre behandlere inden for sundhedssektoren, som praktiserer en helhedsorienteret/holistisk syn på sundhedsbevarelse og sygdomsbekæmpelse.

Klinikken er medlem af:

DANSK TANDLÆGEFORENING
https://www.tandlaegeforeningen.dk/

FORENINGEN MOD SKADELIGT DENTALMATERIALE i Danmark
http://fmsd.dk/

TANDVÅRDSSKADEFÖRBUNDET
http://www.tf.nu/

INTERNATIONAL ACADEMY OF ORAL MEDECINE AND TOXICOLOGY
https://iaomt.org/